KENYATAAN RASMI PENARIKAN GELARAN DEWI REMAJA 2018/2019